Сертифицирано училище за подготовка за изпити на Cambridge.

 

Езиков Център VITO™ е оторизиран от Cambridge English Assessment да подготвя учениците си и да осигурява база за провеждане изпитите на Cambridge.

Кои са Cambridge English Assessment?

Като част от Университета в Кеймбридж, Cambridge English Assessment помагат на милиони хора да учат английски едзик и да докажат своите умения на света. 

За нас изучаването на английски език е нещо повече от изпити и оценки. Става въпрос за това да придобиете увереност да общувате, да имате обогатяващи преживявания и възможности за цял живот. 

Няколко цифри и кафти за Cambridge English Assessment:

  • 5.5 милиона проведени изпити годишно;
  • Изпитите се признават от над 20 000 организации в целия свят;
  • 2 800 изпитни центрове в 130 държави;
  • Над 50 000 подготвителни центрове;
  • Езиковите изпити се провеждат от 1913 година. 

Вашият път към изучаването на английски език, стъпка по стъпка

Езиковите квалификации на Cambridge English са сериозни изпити, които правят изучаването на английски език приятно, ефективно и удовлетворяващо. Нашият уникален подход насърчава непрекъснатия напредък в процеса, с ясно очертан път към подобряване на уменията за употреба на езика.

Всяка от квалификациите на Cambridge English Assessment се фокусира върху съответното ниво от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР), което дава възможност на учащите да се развиват и да изграждат умения за говорене, писане, четене и слушане. 

Независимо дали кандидатите планират да живеят, работят или учат в България или в чужбина, нашите квалификации доказват, че те имат необходимите познания по английски език, така че да успеят. 

Защо да изберете изпитите на Cambridge English?

  • Сигурен напредък

Изпитите на Cambridge English помагат добре да се структурира обучението по английски език, като се поставят ясни цели. Учениците се чувстват уверени в своята подготовка за изпитите, а учителите могат да подпомагат напредъка. Езиковите изпити на Cambridge English са признати в цял свят. Те са знак за отлични постижения и отворени врати както за кандидатстване в университет, така и при кандидатстване за работа

  • Реална комуникация

Квалификациите на Cambridge English се основават на научни изследвания, показващи важността на общуването в реалния живот. Изпитите включват автентични ситуации, така че обучаемите да придобият умения, които ще са им нужни в ежедневието извън класната стая. 

Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers

Тестовете на Cambridge по английски език за деца са структурирани в три нива- Starters, A1 Movers i A2 Flyers, предназначени за изучаващи английски като чужд език. Целта е да се проверят знанията и уменията за използване на езика при деца на възраст от 6 до 12 години. 

A2 Key for Schools

Този сертификат помага на учениците да развият комуникационни умения по английски език на ниво А2 от ОЕЕР. Заедно с това той дава възможност на учителите и на родителите да се уверят, че учениците са постигнали ниво А2 по ОЕЕР, определено от Министерство на образованието.

B1 Preliminary for Schools

Това ниво на владеене на езика, наречено средно, е предназначено за ученици, които вече са усвоили основата на английския език и притежават стабилни практически познания за ежедневното общуване. 

B2 First for Schools 

Тази езикова квалификация показва езиковите умения на учащите се, необходими да общуват в английско-говоряща среда. Също така помага на учениците да постигнат целите, поставени от Министерство на образованието в края на 12ти клас. Резултатите от този изпит се признават при кандидатстване в няколко университета в България. 

C1 Advanced

Това е най- подходящият изпит за ученици, които се подготвят за кандидатстване в университети, както в България (признава се за приемен изпит), така и в чужбина. Този изпит се признава на 100% в университетите във Великобритания, Ирландия, както и в много други страни в цял свят. 

C2 Proficiency

Това е най-високото ниво на сертифициране и е доказателство, че обучаемият има професионално ниво на владеене на английски език. Сертификатът се признава като приемен изпит за много университети в България, както и в цял свят.