Обучението по английски език за ученици (8-12 клас)
150 учебни часа