Подготовка за сертификати на Cambridge за учащи и възрастни.
150 учебни часа