Обучението по английски език в ранна възраст (1-4 клас).
120 учебни часа
Летен интензивен курс по английски език
60 учебни часа
Лятна занималня за осъвършенстване на знанията от изминалата учебна година
60 учебни часа