Обучението по английски език за ученици (5-8 клас)
120 учебни часа
Организиране на Благотворителни събития под надслов "Протегнете ръка"
200 учебни часа
Настолни игри за малки и големи
200 учебни часа
Летен курс за активно общуване на английски език в реална обстановка
36 учебни часа
Творческо писане, за тези които обичат да развихрят въображението си на лист хартия!
36 учебни часа
Летен интензивен курс по английски език
80 учебни часа