Ние сме тук, за да дадем един нов облик на езиковото обучение и да покажем, че то може да бъде лесно и забавно когато сте сред добри преподаватели и подходяща учебна среда. Основната цел, поставена пред нас, е да успеем да включим нашите ученици, в един абсолютно многоизмерен свят от възможности и условия на развитие.

Успоредно с придобиването на основните езикови умения ние се стремим да развиваме у учащите и:

  • чувството за отговорност
  • въображението
  • трудолюбието
  • стремежа към постоянно усъвършенстване
  • увереността в собствените им възможности
  • смелостта да предприемат действия в трудни ситуации…

Защо ли? Защото ни е грижа. Защото нашата мисия е да създаваме мислещи и отговорни личности, владеещи чужди езици.

Нашето училище се развива в ритъма на бързо движещия се свят. Затова ние сме устремени към крайната цел, в която стреляме с малки, но сигурни стрели всеки ден. Малко по малко, ден след ден, те успяват да приближат центъра. Например, еволюцията при речта на малкото дете,което е жадно преминава през етапите на най-обикновено посочване, изкрещяване, изричане на някоя проста сричка като „да”, цяла дума: „вода”, цяло изречение: „Бих искал/а вода.”

Човекът търпи непрестанни промени и се нуждае от постоянно усъвършенставане и надграждане. За нас днес не е достатъчно, утре е възможност, а вчера е поправимо. Стрелите, които използваме са методите, с които работим, за да направим от нашите ученици хора с отлични познания по различни езици, с готовност да продължат да се развиват като граждани на света; такива, които не се чудят как ли е там, какво ли правят там. Те са там, те правят това, те не се чудят. А нашите стрели са безброй.

Be there, do this! Don’t just desire!

VITO ™ Study Centre